Teams 

Oberwil 1
Oberwil 2
Oberwil 3
Oberwil 4
Oberwil 5
Oberwil 6
U15 Nachwuchs